نحوه آشنایی شما با سایت زرگیم؟
(74.70%) 508
جستجوی گوگل
(9.264%) 63
دوستان و آشنایان
(3.970%) 27
تبلیغات
(6.176%) 42
شبکه های اجتماعی
(5.882%) 40
سایر موارد

تعداد شرکت کنندگان : 680