نحوه آشنایی شما با سایت زرگیم؟
(73.94%) 647
جستجوی گوگل
(9.257%) 81
دوستان و آشنایان
(3.885%) 34
تبلیغات
(6.171%) 54
شبکه های اجتماعی
(6.742%) 59
سایر موارد

تعداد شرکت کنندگان : 875